Bestuur

Het bestuur van Stichting Ster (KvK-nummer: 54627125) bestaat uit:

Stephanie Kaars

Stephanie Kaars
Voorzitter

Matthijs Kaars
Penningmeester

Mark Swart
Secretaris

Heeft u vragen of voorstellen? Neem svp contact op met Stephanie via stichtingster@outlook.com. We zijn u dankbaar!

Een donatie doen?

Alle giften zijn welkom op IBAN NL58 INGB 0005 3488 17 t.n.v. Stichting Ster te Broek in Waterland.